Du är här

Kund

Oavsett om du har personlig assistans idag eller om  du behöver hjälp att ansöka om ett beslut är du välkommen att kontakta oss.  

Rätten till rättvisa

Eftersom vi har vår bakgrund inom vård och omsorg så vet vi hur det ofta går till. För mycket att göra och för lite tid att hinna med. Arbetssätt som kan leda till stress, felaktiga prioriteringar och dåliga beslut. Beslut som kan upplevas orättvisa. Vi trivdes inte med det så vi beslutade oss för att starta Assistansliv och ett annat, bättre sätt att arbeta.

Assistanslivmodellen är en rättvisestyrd arbetsmetod som ger dig större möjligheter att själv kunna påverka och utforma din personliga assistans. Det är en mycket uppskattad arbetsmetod som tilltalar fler och fler har vi märkt. 
Vi tror det kan bero på att den mycket tydligare sätter den funktionshindrades intressen i fokus, inte någon annans. Vår arbetsmodell baseras på fyra grundläggande principer om rättvisa.

Rätten att påverka

Du har rätten att påverka utformningen av din assistans och specifika önskemål på assistent. Vår uppgift är att tillgodose dessa önskemål så långt det är möjligt.

Rätten till kundansvarig

Vi tillsätter en personlig kontaktperson, en kundansvarig, som får övergripande ansvar för dig och utformningen av din personliga assistans. Din kundansvarig håller dig alltid informerad och uppdaterad så du känner dig trygg och insatt i de praktiska rutinerna.

Rätten till utvärdering 

För att se till att allt fungerar och du mår bra sker kontinuerlig utvärdering av våra insatser och din personliga assistans. Både direkt med dig via personliga besök, telefon, e-mail och med assistenterna på våra personalmöten.

Rätten till förändring 

Livet är föränderligt. Därför erbjuder vi dig rätten att, när som helst, utföra de förändringar eller byten som behövs för att du ska vara helt nöjd.